Cara Merujuk Helaian Lain di Excel

Cara Merujuk Helaian Lain di Excel

How Reference Another Sheet ExcelHow Reference Another Sheet Excel

Pernah mengalami situasi di mana anda perlu mengambil maklumat dari lembaran kerja lain ke lembaran kerja atau buku kerja semasa anda? Nah, kes ini mungkin kelihatan rumit. Tetapi sudah semestinya tidak lagi. Belajar cara merujuk helaian lain di excel tanpa mengangkat jari.

Merujuk helaian lain dalam excel bermaksud membuat pautan antara lembaran kerja anda sekarang, dan lembaran kerja atau buku kerja lain. Melalui rujukan luaran ini, anda boleh menghubungkan sel atau rangkaian sel di luar helaian anda sekarang.

Anda bertekad untuk menjimatkan masa dan menghentikan penduaan data semasa anda memaut lembaran kerja. Lebih-lebih lagi, sebarang perubahan maklumat dalam rujukan luaran akan dikemas kini secara automatik di sel yang dirujuk.Dalam tutorial ini, kami mengajar anda asas-asas mudah bagaimana merujuk sel dalam excel dari helaian lain.

Rujukan Dalaman

Merujuk sel dari helaian lain dalam buku kerja yang sama di exce l

Anda mungkin tertanya-tanya bagaimana merujuk sel dari helaian lain di excel ? Sangat mudah untuk mendapatkan nilai sel dari lembaran kerja yang berbeza di Excel. Katakan anda mempunyai dua lembaran kerja Lembaran 1 dan Helaian 2 dalam buku kerja Jualan. Helaian 2 mengandungi alamat pekerja. Walau bagaimanapun, Lembaran 1, kami memerlukan alamat ini untuk memuji data penjualan.

Kaedah 1: Dapatkan Nilai Sel menggunakan Gaya Rujukan A-1

Pertimbangkan kaedah mudah ini bagaimana merujuk sel dalam excel dari helaian lain . Dalam kes ini, kita memerlukan Excel untuk merujuk Helaian 2 sel D4.

 1. Pertama, ketik tanda sama (=) dalam sel sasaran dalam lembaran kerja anda sekarang.
  rujuk sel dalam excel dari helaian lain

 2. Seterusnya, klik pada tab sheet2 yang lain
 3. Sekarang, pilih sel yang ingin anda pautkan dengan lembaran kerja semasa anda
 4. Oleh kerana ia adalah sel individu, rumusnya adalah Nama_lembaran ! Alamat_Sel. Walau bagaimanapun, untuk pelbagai sel, rumusnya adalah Nama_lembaran ! First_cell : Last_cell
 5. Tutup formula dan tekan MASUK

Dengan andaian bahawa anda mengusahakan Helaian 1 dan nilai sel yang anda inginkan terletak di Helaian 2 sel D4. Formula terakhir untuk sel yang dirujuk adalah = Lembaran 2! D4
cara merujuk helaian lain di excel

Sekarang, nilai sel untuk sel sasaran dalam lembaran kerja semasa anda menjadi = Lembaran 1! D4.
rujuk sel dalam excel dari helaian lain

Excel memasukkan rujukan yang betul secara automatik.

Petua: Sekiranya nama helaian mempunyai ruang, maka anda mesti memasukkan tanda petik tunggal. Namun, jika nama helaian kekurangan ruang, maka tidak perlu melampirkan tanda petik ini.

Kaedah 2: Gunakan Rujukan Nama untuk Mendapatkan Nilai Sel

Kaedah ini sangat sesuai ketika merujuk sel dari lembaran kerja yang berbeza dalam yang sama Buku kerja Excel atau buku kerja yang berbeza sepenuhnya. Ia memerlukan anda membuat nama di lembaran sumber. Selepas itu, anda boleh menggunakan nama itu untuk menghubungkan lembaran sumber atau buku kerja dengan helaian atau buku kerja luaran .

 1. Membuat nama yang anda mahukan di Excel
  • Pertama, pilih sel individu atau julat sel yang anda mahukan dalam lembaran kerja semasa anda.
  • Seterusnya, klik pada Rumusan tab pada hamparan anda.
  • Pilih Tentukan Nama . Kotak dialog Nama Baru muncul.
  • Selepas itu, taipkan nama mesra di Nama Baru dialog misalnya Jualan.
   Membuat nama yang anda mahukan di Excel
  • Sekarang, klik OK setelah menaip nama yang anda mahukan.
   Petua: Excel tidak akan menyimpan nama jika anda gagal menekan OK. Nama juga tidak boleh mengandungi spasi. Terlebih lagi, pastikan nama mesra tidak bertentangan dengan nama sel spreadsheet seperti C1.
 2. Cara merujuk nama dalam lembaran kerja lain dalam buku kerja yang sama
  Sebaik sahaja anda membuat nama di tingkat buku kerja, mudah untuk membuat rujukan luaran.

Cukup ketik nama rujukan menggunakan formula Fungsi di lembaran kerja excel yang lain dalam buku kerja yang sama.

= Fungsi (nama)

Sekiranya anda ingin mencari jumlah semua penjualan buah yang dibuat pada bulan Januari, formula menjadi

= SUM (Jualan)
SUM (Jualan)

 • Seterusnya, klik MASUK untuk menerapkan formula dalam julat sel atau sel individu.
  gunakan formula dalam julat sel atau sel individu

Rujukan Luaran

Merujuk data dari helaian lain di excel dalam buku kerja yang berbeza

Belajar bagaimana cara merujuk data dari helaian lain di excel dari buku kerja yang berbeza bukan sains roket. Biasanya, apabila merujuk data dari sel lembaran kerja yang berlainan dalam buku kerja yang sama, anda mendapat nama helaian. Namun, ketika merujuk buku kerja yang berbeza, hasilnya adalah nama buku kerja, nama lembaran kerja dan sel yang dirujuk.

Dengan andaian kita mempunyai dua buku kerja Laporan Penjualan Pekerja dan Alamat Pekerja
dua buku kerja

Sekarang, tujuan kami adalah untuk mendapatkan kod zip dari buku kerja Alamat D3 sel dan merujuknya di buku kerja Penjualan Pekerja. Inilah cara merujuk data dari buku kerja lain seperti profesional:

 1. Pertama, buka buku kerja Penjualan Pekerja
 2. Seterusnya, taipkan tanda sama (=) dalam sel yang dikehendaki
 3. Buka Lembaran kerja buku alamat 1 dan pilih sel D3.

  Formula rujukan yang dihasilkan untuk helaian lain dalam excel adalah = [Alamat Pekerja.xlsx] Helaian1! $ D $ 3

  Adakah formula itu kelihatan rumit? Tidak, tidak. Mari lihat lebih dekat.

  Alamat mewakili buku kerja yang kita rujuk atau rujuk. .xlsx bermaksud buku kerja format fail pelanjutan . Lembaran 1 adalah nama peluasan buku kerja. $ D $ 3 adalah sel yang dimaksudkan dalam Helaian 1 dari Buku Kerja Alamat.

  Rujukan sel dari buku kerja Alamat ditunjukkan di bawah.
  Rujukan Luaran

 4. Sekarang, tutup Buku Kerja Alamat Pekerja dan buka buku kerja Penjualan Pekerja.
  Bolehkah anda melihat kesan rujukan sel dari buku kerja Alamat?
  membandingkan perubahan
 5. Sekarang, tekan MASUK kunci. Adakah sel yang anda mahukan dirujuk dari buku kerja lain seperti dalam gambar di bawah?
  membandingkan perubahan

Formula rujukan yang dihasilkan adalah = '[Alamat Pekerja.xlsx] Helaian1'! $ D $ 3

Alamat Pekerja.xslx adalah nama fail anda . Helaian1 merujuk kepada nama lembaran kerja, sementara $ D $ 3 adalah rujukan sel.

 • Petua: $ D $ 3 ialah rujukan sel mutlak kerana ia berasal dari lokasi tertentu dalam buku kerja excel lain . Lebih-lebih lagi, formula tetap pada sel tertentu dan tidak dapat diubah . Walau bagaimanapun, untuk menyalin formula ke sel lain, buang tanda dolar ($) untuk menjadikan sel relatif atau rujukan campuran.

Mengagumkan! Betul?

Sekarang, anda boleh merujuk helaian lain dari buku kerja yang lain dengan mudah.

Contoh ini sangat sesuai semasa merujuk buku kerja terbuka. Bagaimana jika anda mahukan rujukan luaran ke buku kerja tertutup?

Merujuk buku kerja tertutup

Merujuk buku kerja excel tidak semestinya buku kerja itu mesti dibuka. Sebaliknya, mungkin membuat pautan ke buku kerja tertutup di Excel. Caranya adalah, untuk meringkasnya, keseluruhan jalan yang menentukan rujukan luaran anda. Periksa lengkap kami Lembaran cheat Excel di sini .

Dengan andaian kita mempunyai dua buku kerja Jualan Januari dan Jumlah Penjualan.
Jualan Januari lembaran cemerlang

Jumlah Jualan dibuka, tetapi buku kerja Jualan Januari ditutup. Sekiranya anda mahukan jumlah penjualan, berikut cara menambahkan nilai sel untuk Jualan Januari yang disimpan dalam folder Dokumen di Drive C:

 • Pertama, taipkan keseluruhan formula di sel tujuan buku kerja Jumlah Jualan terbuka anda.

= SUM ('C: Documents [Penjualan Januari.xslx] Jualan Januari'! B2: B6
Jumlah jualan

Bahagian rujukan luaran dipecahkan seperti berikut:

Laluan Fail: Ini menunjukkan lokasi penyimpanan fail luaran. Dalam contoh ini, fail kami terletak di dalam Dokumen direktori di Pandu C (C: Dokumen)

Nama Buku Kerja: Ia mengandungi peluasan fail seperti .xlsx,.xslm, atau .xsl dan mesti dilampirkan dalam tanda kurung. Dalam contoh ini, nama buku kerja adalah [Jualan Januari.xslx].

Nama Helaian: Biasanya, nama helaian merujuk kepada lokasi sel yang dirujuk. Tanda seru mengikutinya. Dalam contoh ini, nama helaian adalah Lembaran1 '!

Petua: Sekiranya buku kerja atau nama helaian mengandungiruang, nama jalan mesti disertakan dalam tanda petik tunggal. Sebagai contoh, 'C: Documents [Jualan Januari.xslx] Helaian1'

Rujukan Sel: Ini menunjukkan sel luaran atau julat sel yang dirujuk. Dalam formula, B2: B6 ialah rangkaian sel kami .

 • Seterusnya, tekan MASUK kunci untuk menerapkan formula.
 • Sekarang, sebuah Kemas kini Nilai: Jualan Januari.xslx kotak dialog dibuka.
 • Taipkan Nama Fail buku kerja rujukan luaran. Dalam kes ini, ia adalah Jualan Januari.
  tukar nama fail
 • Klikokey

Nilai sel tujuan di buku kerja Total Sales terbuka secara automatik dikemas kini seperti yang ditunjukkan di bawah.
nilai sel destinasi

Anda telah berjaya belajar bagaimana merujuk sel di helaian lain di excel . Bagaimana pengalamannya? Sekarang, anda mempunyai pengalaman langsung bahawa merujuk lembaran lain dalam excel adalah mudah. Sekiranya anda perlu memautkan maklumat dari buku kerja atau lembaran kerja yang berbeza, anda kini tahu apa yang harus dilakukan.